มารู้จักเว็บไซต์ศุลกากรโลก (World Customs Organization)

องค์กรศุลกากรโลก ( World Customs Organization)  มีความเป็นมาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป 13 ประเทศที่ต้องการจัดตั้งกลุ่มศึกษาเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ในการสร้างสหภาพศุลกากรระหว่างประเทศในทวีปยุโรปเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการของแกตต์ในปีพ.ศ.2490 (ค.ศ.1947) และในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2495(ค.ศ.1952) กติกาสัญญาจัดตั้งคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร (Customs Cooperation Council – CCC) ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น คณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากรทำหน้าที่ในการเสริมสร้างและสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารงานของศุลกากรประเทศต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกนับถึงเดือนตุลาคม 2555 รวม 179 ประเทศ โดย ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การศุลกากรโลก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (ค.ศ.1972) (ที่มา: http://www2.customs.go.th/OpenFile.jsp?docId=K00014 ) เว็บไซต์องค์กรศุลกากรโลก (World Customs Organization) นอกจากจะให้ความรู้ในเรื่องความเป็นมาขององค์กร, หน่วยงานภายในองค์กร, วันองค์การศุลกากรโลกแล้ว ยังให้ขอมูลเกี่ยวกับวันที่เข้าเป็นสมาชิกของแต่ละประเทศ http://www.wcoomd.org/en/about-us/wco-members/~/media/WCO/Public/Global/PDF/About%20us/ WCO%20Members/List%20of%20Members%20with%20membership%20date.ashx องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคมีด้วยกัน 4 แห่งคือ 1. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอเมริกาและแคริเบียน 2.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคยุโรป 3.  องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก 4.  ก. องค์กรศุลกากรประจำภูมิภาคอาฟริกาตะวันออกและใต้ 4. ข. […]

มารู้จักเว็บไซต์ศุลกากรโลก (World Customs Organization) Read More »