สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560

บริติชเคานซิลจะจัดให้มีการอบรมเตรียมตัวสำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา 2560 เพื่อให้มีความพร้อมก่อนเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ฟรี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. รายการสัมมนาเริ่มด้วย 9.30-10.00 น. ลงทะเบียน 10.00-10.05 น. ผู้บริหารบริติชเคานซิลกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 10.05-10.25 น. บรรยายเรื่องการยื่นขอวีซ่าโดย UKVI 10.25-10.40 น. บรรยายเรื่องการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ขอวีซ่าโดย IOM 10.40-11.10 น. คำแนะนำในการเข้าสู่บ้านหลังใหม่โดย Sponsor 11.10-11.25 น. รับประทานอาหารว่าง 11.25-12.00 น. คำแนะนำในเรื่องการเดินทางและการใช้ชีวิตที่สหราชอาณาจักรโดยศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีได้ที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2017 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริติชเคานซิลได้โดยตรงที่โทร 02-657-5678 กด 3 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  ระหว่างเวลา  10.00-18.00 น. หรือสอบถามไปที่อีเมล์ […]

สัมมนาอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2560 Read More »