อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลแต่ละประเทศมักจะอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 40 ขั่วโมงต่อสัปดาห์ระหว่างปิดภาคเรียน แต่ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่ขึ้นในบางประเทศ และเป็นไปตามช่วงเวลาที่รัฐบาลประเทศนั้นๆกำหนด ประเทษที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติที่จะยกมากล่าวมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ประเทศแคนาดาและประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศแคนาดาเคยมีกฎสำหรับนักเรียนต่างชาติว่า ให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ.2022 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตรวจคนเข้าเมือง ผู้ลี้ภัย และสัญชาติ (Minister of Immigration, Refugees and Citizenship) นาย Sean Fraser ได้ประกาศยกเลิกการจำกัดชั่วโมงชั่วคราวที่เคยอนุญาตให้นักศึกษาต่างชาติทำงานนอกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในแต่ละสัปดาห์ โดยจัดทำเป็นโครงการนำร่องขึ้น โครงการนำร่องนี้จะเริ่มใช้ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2023 กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนแบบ Full- time เท่านั้น บ้างก็ให้เหตุผลว่า เพราะรัฐบาลพรรคเสรีนิยมกำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศแคนาดา ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งในเรื่องของการให้เหตุผลในการประกาศยกเลิกการจำกัดจำนวนชั่วโมงของนักศึกษาต่างชาติในการทำงานในระหว่างเรียนเป็นไปเพื่อสื่งใดก็ตาม แต่การเพิ่มจำนวนชั่วโมงในทำงานเหล่านี้จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติมีรายได้เพิ่มมากขึ้นในระหว่างเรียน และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติได้รับประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วย […]

อัพเดทข่าวการทำงานระหว่างศึกษาต่อในต่างประเทศ Read More »