ภาษี Sales Tax ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ภาษี Sales Tax ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภาษี Sales Tax คือ ภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าและบริการ  ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหรือนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐฯ เวลาไปซื้อของใช้ เช่น อาหารและของใช้ประจำวัน จะพบว่า สินค้าที่ซื้อไปมีการคิดรวมภาษีสินค้าชิ้นนั้นกับราคาของสินค้า ซึ่งอัตราการเรียกเก็บจากผู้บริโภคอาจจะมีจำนวนไม่เท่ากัน การเก็บภาษี sale tax แบ่งแออกเป็น 3 ประเภท คือ vender tax เก็บจากผู้ทำธุรกิจ consumer tax เก็บจากผู้ซื้อ combination vendor-consumer tax ผู้บริโภคเป็นผู้จ่ายค่าภาษี **new 2018** การจัดเก็บภาษีเงินได้ในสหรัฐอเมริกามีหลากหลายประเภท ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของรัฐบาลอเมริกัน   https://www.irs.com/articles/state-income-tax-vs-federal-income-tax    หลักการคร่าวๆคือ Federal Tax คือ การจัดเก็บภาษีเงินได้ที่คนอเมริกันทุกคนในทุกรัฐต้องชำระให้รัฐบาลอเมริกัน State Tax คือ การชำระภาษีให้รัฐบาลของรัฐที่คนอเมริกันคนนั้นอยู่ เช่น รัฐ California Local Tax คือ การชำระภาษีให้กับหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐที่คนๆนั้นอยู่ เช่น Orange County […]

ภาษี Sales Tax ในประเทศสหรัฐอเมริกา Read More »