ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ในอดีตก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ ผู้เดินทางมักจะสอบถามจากผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์การเดินทางไปต่างประเทศเรื่อง สภาพดินฟ้าอากาศของเมืองหรือประเทศที่จะเดินทางไปถึงว่า มีสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร อากาศจะหนาวมากไหม อุณหภูมิกี่องศา จะต้องเตรียมเสื้อผ้าแบบใดไปบ้าง ในปัจจุบันสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างๆได้เข้ามามีบทบาทในการบอกเล่าเกี่ยวกับอุณหภูมิในเมืองใหญ่ๆที่สำคัญๆว่า ถ้าท่านจะเดินทางไปเมืองนี้ประเทศนี้วันนี้อุณหภูมิกี่องศา สำหรับนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศในเมืองที่สื่อไม่ได้บอกอุณหภูมิไว้ เนื่องจากอาจจะเป็นเมืองเล็ก หรือไม่ใช่เมืองทางธุรกิจที่สำคัญ นักศึกษาจะวิตกกังวลว่า ควรเตรียมเสื้อผ้าหนาบางอย่างไรดี นักศึกษาบางท่านอาจจะได้รับคำบอกเล่าที่เกินจริง ทำให้รู้สึกวิตกกังวลมากเกินควร อีกประการหนึ่ง อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกของเรานี้เอง ทำให้อุณหภูมิอาจจะมีการผิดเพี้ยนไปจากเดิมได้ เช่น เดิมเคยหนาวมาก อาจอุ่นขึ้น หรือเดิมไม่เคยหนาวมาก อาจมีอุณหภุมิลดลง ในโลกออนไลน์มีหลายเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิได้ อาทิ เช่น 1. http://www.google.com/ 2. http://www.yahoo.com/ 3. http://www.timeanddate.com/ 4. http://www.bbc.co.uk/weather/ อย่างไรก็ตาม จากแหล่งข้อมูล search engine  “answer.yahoo.com” ได้รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ที่แสดงสภาพอากาศและอุณหภูมิที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งข้อมูลคล้ายคลึงกับเว็บไซต์ trendlists.com เว็บไซต์ยอดนิยมเกี่ยวกับการรายงานอุณหภูมิ มีดังนี้คือ 1. http://www.google.com/   เพียงแค่ใส่ค้นหาเกี่ยวกับสภาพอากาศ ณ สถานที่ที่ต้องการ ก็จะแสดงผลให้ดูแบบละเอียด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ google  เช่น “อากาศ New York” […]

ตรวจสอบอุณหภูมิก่อนเดินทางไปต่างประเทศ Read More »