การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559

บริติช เคานซิลจะจัดให้มีการบรรยายเรื่องการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรประจำปี2559 ในวันเสาร์ที่ 11  มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 9.0-12.00 น. ณ. ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอโศก รายการบรรยาย 9.00-9.30 น.  ลงทะเบียน 0.30-9.35 น.  กล่าวต้อนรับโดยผู้บริหารจากบริติชเคานซิล 9.35-10.10 น.  ข้อมูลเรื่องการยื่นขอวีซ่า โดย UKVI 10.10-10.30 น.  พักทานอาหารว่าง 10.30-10.50 น.  ช้อมูลเรื่องการตรวจสุขภาพโดย IOM 10.50-12.00 น.  แนะนำการเตรียมตัวเดินทาง และการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร โดยเจ้าหน้าที่จากบริติช เคานซิล และ ศิษย์เก่า สำหรับผู้สนใจเข้าฟังรายการสัมมนาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและเส้นทางอาชีพของ Unilever ให้รีบลงทะเบียนเพราะมีที่นั่งจำนวนจำกัด ผู้สนใจเช้าฟังการบรรยายลงทะเบียนได้ที่ https://britishcouncil-vksfv.formstack.com/forms/predeparture_2016 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] Copyright © 2010-2016 GoVisa All rights […]

การเตรียมตัวก่อนเดินทางสู่สหราชอาณาจักรปนะจำปี 2559 Read More »