เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศอังกฤษ

Webinar ออนไลน์จัดโดย EducationUSA ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556

EducationUSA จัดให้มีรายการบรรยายเพื่อเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ผู้สนใจฟังรายการดังกล่าวสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายหัวข้อต่างๆได้ที่เว็บไซต์ https://events-na1.adobeconnect.com/content/connect/c1/1011637095/en/events/catalog.html?folder-id=1238074207#currentSearchTag=1312409662 วันที่ หัวข้อการบรรยาย 20 เมษายน     2556 Maintaining your student visa status 02 พฤษภาคม  2556 Prepare for Your Departure 13 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom 15 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture 22 พฤษภาคม  2556 Adjusting to American Culture 23 พฤษภาคม  2556 In and Out of the Classroom […]

Webinar ออนไลน์จัดโดย EducationUSA ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2556 Read More »

ชมรายการ Pre-Departure Briefing 2012 จากเว็บไซต์บริติช เคานซิล

มิติใหม่ล่าสุดที่ บริติชเคานซิลกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับ USTREAM เทคโนโลยีเครือข่ายการถ่ายทอดสดวิดีโอจากประเทศสหรัฐอเมริกา นำเสนอรายการ การเตรียมตัวก่อนเดินทางไปสหราชอาณาจักร ในรูปแบบ การถ่ายทอดสด จากบริเวณการจัดงาน นอกเหนือจากการไปนั่งฟังคำบรรยาย ณ โรงแรมแกรนด์เชอราตัน สุขุมวิท ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.30-16.30 น. การถ่ายทอดสดจากงานช่วยทำให้บรรดานักศึกษาที่พลาดโอกาสการเข้ารับฟังในวันเวลาดังกล่าว จะด้วยการไม่ทราบข่าวการจัดงาน หรือไม่สะดวกเรื่องเวลาก็ตาม น้กศึกษาสามารถรับชมงานได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นจาก PC ที่บ้าน จาก laptop หรือจากโทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟนทั้งหลาย ในวันเวลาเดียวกัน ด้วยการคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.britishcouncil.org/th/thailand-educationuk-students-watch-pre-departure-briefing.htm หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยในระหว่างการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องใด อาทิ การขอวีซ่า การตรวจสุขภาพ การเดินทางและการเงิน นักศึกษาสามารถส่งอีเมล์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ [email protected] เพื่อเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบริติช เคานซิลจะส่งคำถามดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Education UKBA หรือ UK Border Agency นั่นเอง หากสนใจจะเข้าชมย้อนหลังจากเว็บไซต์ http://www.ustream.tv/channel/educationukthailand  โปรดศึกษาวิธีการใช้งานของเว็บไซต์แห่งนี้ เช่น อาจจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ ( https://www.ustream.tv/premium-membership) อย่างไรก็ตาม

ชมรายการ Pre-Departure Briefing 2012 จากเว็บไซต์บริติช เคานซิล Read More »

การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

เก็บตกจากงานอบรมเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษจัดโดยบริติชเคานซิล คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษารอบใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ อย่างน้อยๆเตรียมเอกสารเหล่านี้ติดไว้ในกระเป๋าถือ หรือ handbag เสมอ เพื่อเตรียมยื่นให้กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศอังกฤษตรวจ คือ 1. หนังสือเดินทางที่มีตราวีซ่าประทับอยู่เรียบร้อย 2. ตั๋วเครื่องบิน 3. ใบรับรองการฉีดยาวัคซีน (สำหรับบางประเทศ) 4. ผลเอ็กซเรย์ 5.จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา 6. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองที่แสดงว่ามียอดบัญชีเงินฝากครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสถานศึกษาแห่งนั้น หรือจดหมายรับรองจากผู้ปกครองว่า ยินดีจ่ายเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาปีละเท่าไร 7. ใบรับรองปริญญาที่ได้รับการรับรองว่าถูกต้องเหมือนของจริง สำหรับเอกสารประกอบอื่นๆอยู่ในดุลยพินิจของผู้เดินทางว่า ควรจะมีติดไว้ในกระเป๋า handbag ด้วย เพื่อสะดวกต่อการหยิบฉวยในยามจำเป็น คือ 1. หน่วยเงินตราของประเทศอังกฤษ 2. เอกสารเกี่ยวกับการประกัน 3. รายการของมีค่าที่นำมาและอยู่ในกระเป๋าใบใหญ่ หากต้องมีเรื่องเคลมที่เกี่ยวข้องกับการประกัน 4. ใบสั่งยาจากแพทย์ หรือจดหมายรับรองจากแพทย์เรื่องการนำยาที่จำเป็นเข้าประเทศอังกฤษ 5. ที่อยู่พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และคำแนะนำที่สำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ทางสถานศึกษาหรือทางที่พักส่งให้นักศึกษา 6. ชุดเอกสารเกี่ยวกับ Pre-departure ที่ทางสถานศึกษา หรือหน่วยงานใดๆที่จัดรายการอบรมเตรียมตัวเดินทางเตรียมไว้ให้นักศึกษา 7. จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคารของผู้ปกครองซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาเมื่อเวลาจะไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศอังกฤษ รายละเอียดทั้งหมดนักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองที่  http://www.britishcouncil.org/first_steps_2011-12.pdf แบ่งเนื้อหาออกเป็น

การเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top