เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

ขอแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา ( Office of Educational Affairs , Royal Thai Embassy, Washington DC ) http://www.oeadc.org/index_html2 สำหรับนักศึกษาที่ได้รับวีซ่าแล้ว กำลังจะเตรียมตัวเดินทาง หรือ นักศึกษาที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจกฎระเบียบที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา เช่น การรักษาสถานภาพนักศึกษา การต่ออายุหนังสือเดินทาง และอื่นๆ น่าจะลองเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี้กันดู นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียน โดยเว็บไซต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย จะแบ่งหมวดหมู่เรื่องน่ารู้ตามสถานะของนักศึกษา เช่น เป็นนักเรียนทุนและข้าราชการลาศึกษา  หรือนักเรียนทุนส่วนตัว และยังมีเรื่องน่ารู้อื่นๆ เช่น รู้จักไทย รู้จักครองตน รู้จักสนร. และกระดานสนทนา Copyright © 2010 GoVisa All rights reserved.

เตรียมพร้อมก่อนเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา Read More »