เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอ Expedite วันนัดสอบสัมภาษณ์วีซ่าไปสหรัฐอเมริกา

สำหรับนักศึกษาที่สมัครไปเรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกา โดยยังไม่มีมหาวิทยาลัยตอบรับเข้าเรียนต่อในระดับปริญญานั้น ควรเผื่อเวลาในการติดต่อที่เรียนก่อนล่วงหน้าเปิดเรียนอย่างน้อย 3-4 เดือน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความฉุกละหุก ในการรอรับจดหมายตอบรับจากสถานศึกษา( I-20 ) แล้วทำการกรอกฟอร์มวีซ่า เพื่อจะได้ confirmation number ที่จะใช้ทำการนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าผ่านเว็บไซต์  http://thailand.us-visaservices.com นักศึกษาบางรายได้วันนัดสอบสัมภาษณ์กระชั้นชิด กับวันที่กำหนดให้เข้าประเทศ (สังเกตวันที่กำหนด ให้เข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างช้าที่สุดวันที่เท่าไร จะอยู่ในหน้าแรกของ I-20 ประมาณ ข้อ 5 ที่เขียนว่า The student is expected to report to the school no later than 08/25/2010…….) เช่น กำหนดวันเข้าประเทศอย่างช้าใน I-20 คือ วันที่ 25 สิงหาคม นักศึกษาได้วันนัดหมายสอบสัมภาษณ์วีซ่าเป็นวันที่ 24 สิงหาคม เมื่อตกลงทำการยืนยันวันนัดหมายตามระเบียบการ ก่อนที่จะส่งอีเมล์ไปขอ expedite เพื่อเลื่อนนัดวันสอบสัมภาษณ์ขึ้นมาให้เร็วขึ้น จะได้ทันเดินทางไปลงทะเบียนเรียน คำตอบที่นักศึกษาอาจได้รับกลับมาคือ ไม่มีวันนัดสัมภาษณ์ที่ว่างเหลือให้นักศึกษาเลื่อนขึ้นได้เลย […]

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอ Expedite วันนัดสอบสัมภาษณ์วีซ่าไปสหรัฐอเมริกา Read More »