การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกา LSAC

การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกาผ่านหน่วยงาน LSAC The Law School Admission Council (LSAC ) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) LSAC เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหน่วยงานที่จัดทำแบบทดสอบ LSAT สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนต่อ JD ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบ LSAT ประมาณ 150,000 คนจากศูนย์สอบทั่วโลก นอกจากจะเป็นหน่วยงานจัดสอบ LSAT แล้ว ในปัจจุบันนี้ LSAC ยังมีส่วนช่วยให้การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกาทำได้ง่ายและสะดวกขึ้น ด้วยระบบ Credential Assembly Service หรือ CAS  ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการสมัครเรียนต่อกฎหมายจะส่งผลการเรียน (Transcript) , จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์หรือ Letter of Recommendation รวมทั้งผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL iBT หรือ IELTS  หรือ  LSAT ไปยัง LSAC เพื่อให้ LSAC รายงานต่อไปยังมหาวิทยาลัยที่ส่งสมัคร โดยผู้สมัครจะเข้าไปสร้างบัญชีของผู้สมัครจากเว็บไซต์ http://llm.lsac.org/login/signup.aspx ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขประจำตัวที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L ตามด้วยหมายเลข […]

การสมัครเข้าเรียนต่อกฎหมายในสหรัฐอเมริกา LSAC Read More »