เว็บไซต์ขอวีซ่าเข้าสหราชฮาณาจักร (1)

การขอวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักร หากผู้ยื่นวีซ่าไม่ทราบว่าตนเองจะต้องใช้แบบฟอร์มวีซ่าประเภทอะไร หรือควรจะเริ่มตั้งต้นจากจุดไหนดี  ให้ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าเริ่มต้นด้วยการเข้าไปศึกษารายละเอียดการขอวีซ่าด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของ Home Office UK Border Agency http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/ ภายใต้หัวข้อ UK Visa and Renewals จะมีคำถามให้เลือกว่า Do I need a visa?  เช่น ถ้าเลือกว่า ต้องการขอวีซ่านักเรียน, ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย และมีถิ่นฐานอยู่ที่ประเทศไทย จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับประเภทของวีซ่านักเรียน Tier4 (General), Tier4 (Child), Student Visitor, Child Visitor, Prospective Student, Student Under the Old Immigration Rules จากเว็บไซต์ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/ ในหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ จะมีวิดีโอประกอบความเข้าใจเรื่องการขอวีซ่านักเรียนด้วย อย่างไรก็ตามก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าเข้าไปอ่านข้อมูลทั่วไป (General Visa Information) เกี่ยวกับการขอวีซ่าภายใต้หัวข้อ Visa and Immigration ให้เข้าใจก่อนทำการลงมือกรอกแบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ สถานทูตอังกฤษได้กำหนดการเปลี่ยนแปลงให้ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกประเภทจากประเทศไทยกรอกแบบฟอร์มคำร้องการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ได้เพียงอย่างเดียว […]

เว็บไซต์ขอวีซ่าเข้าสหราชฮาณาจักร (1) Read More »