เว็บไซต์สนามบินทั่วโลก

ใกล้เวลาเปิดภาคการศึกษาใหม่ของว่าที่นักเรียน นักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวออกไปศึกษาต่อต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป หรือแม้แต่ประเทศในแถบเอเซีย หลายคนอาจจะเคยเดินทางไปต่างประเทศกันมาบ้างแล้ว แต่บางคนก็ไม่เคยออกเดินทางไปต่างประเทศเลยแม้แต่ครั้งเดียว กลุ่มหลังมักจะมีความตื่นเต้น กลัว ไม่มั่นใจ หลากหลายอารมณ์มากกว่ากลุ่มแรก เพื่อลดความเครียดในเรื่องของผู้ที่ต้องเดินทางคนเดียว ขอให้ผู้เดินทางคนเดียวคิดง่ายๆว่า การเดินทางระหว่างช่วงเวลา 10-30 ชั่วโมงของแต่ละคนเป็นเพียงการเดินทางช่วงสั้นๆที่ในปัจจุบันโลกออนไลน์มีตัวช่วยมากมายที่จะใช้ค้นหาข้อมูลก่อนการเดินทาง หนทางข้างหน้าเมื่อเดินทางไปถึงสถานศึกษาแล้วต่างหากเป็นระยะทางที่ยาวไกลที่จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเรียนให้จบบรรลุวัตถุประสงค์ และนำความสำเร็จกลับมาสร้างอนาคตให้ตนเอง พร้อมทั้งนำความชื่นใจและภาคภูมิใจกลับมาให้ผู้ปกครอง หลักการเบื้องต้นในการเดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางไปยังประเทศใดก็ตาม มีดังนี้คือ 1. เตรียมเอกสารสำหรับให้เจ้าหน้าที่คนไทยตรวจที่ด่านขาออกนอกประเทศไทย นั่นก็คือที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจเช็คกระเป๋า ไม่ควรมีของที่ไม่พึงประสงค์พกติดตัวเดินทาง อาทิ อาวุธ ของเหลว ฯลฯ  หลังจากนั้น จะต้องผ่านการตรวจประทับตราลงในหนังสือเดินทางว่า ผู้โดยสารออกจากประเทศไทยวันไหน ไปไหน ผู้เดินทางควรเตรียมให้พร้อม คือ หนังสือเดินทาง, e-ticket , จดหมายตอบรับจากสถานศึกษา (หากเจ้าหน้าที่จะขอดู), บัตรที่นั่งบนเครื่องที่ตรวจเช็คกับสายการบินแล้ว , ข้อมูลหมายเลขของประตูหรือ Gate ที่จะเดินไปขึ้นเครื่องบิน 2. ลองศึกษาเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินทั่วโลก ไม่จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดทั้งหมด ให้นักศึกษาลองศึกษาเฉพาะสนามบินที่จะต้องใช้บริการ, รหัสย่อชื่อสนามบิน, terminal […]

เว็บไซต์สนามบินทั่วโลก Read More »