แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลียสามารถหาข้อมูลพื้นฐานต่างๆได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานจากประเทศออสเตรเลียเองโดยตรง คือ  Australian Trade Commission คือ http://www.studyinaustralia.gov.au/en/ จากเว็บไซต์ดังกล่าว ผู้ต้องการค้นคว้าข้อมูลสามารถเลือกเปลี่ยนภาษาที่ตนถนัดเพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ เช่น เลือกเป็นภาษาไทย เนื้อหาทั้งหมดประกอบด้วย 8 ส่วนคือ 1. ทำไมจึงมาศึกษาที่ออสเตรเลีย 2. หลักสูตรต่างๆ ซึ่งจะแบ่งหัวข้อออกเป็นหลักสูตรมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ, โรงเรียนและ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3. ค่าเล่าเรียน จะแบ่งออกเป็นค่าเล่าเรียนตามระดับชั้นการเรียนข้างต้น คือ ระดับมหาวิทยาลัย, สายอาชีพ,โรงเรียน, การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ รวมทั้งแหล่งทุน โดยจะมีลิงค์เว็บไซต์ไปที่แหล่งทุนโดยตรง  http://www.australiaawards.gov.au/ นอกจากนี้จะมีคำอธิบายเกี่ยวกับการทำงาน, การจ่ายภาษ๊เมื่อมีรายรับจากการทำงาน, ค่าครองชีพในออสเตรเลีย, ตัวอย่างราคาสินค้า, ตลอดจนการแต่งกาย, การประกันสุขภาพ, การประกันการเดินทาง, ทางเลือกเกี่ยวกับที่พักประเภทต่างๆและค่าใช้จ่ายโดยประมาณ และสิ่งสุดท้ายที่จะทำให้เราได้เดินทางเข้าไปในออสเตรเลีย คือ การดำเนินการขอวีซ่านักเรียน 4. หลังจบการศึกษา ภายใต้หัวข้อจบการศึกษานอกจากจะแนะนำให้ผู้จบการศึกษาเตรียมพร้อมกลับมาทำงานที่บ้านเมืองของตนเองแล้ว ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการผู้อพยพย้ายถิ่นที่มีความสามารถ (Skilled Migration Program) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมากและต้องการเข้าไปมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศออสเตรเลีย 5. การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย จะกล่าวถึง ความปลอดภัย วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ […]

แนะนำเว็บไซต์ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย Read More »