เว็บไซต์ใหม่ของ J-1 visa

สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้แนะนำเว็บไซต์ใหม่ของกลุ่มผู้ยื่นขอวีซ่า J-1 ซึ่งทำให้การค้นหาข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาคลิกไปคลิกมาเพื่อค้นหาข้อมูล ผู้สนใจ J-1 visa จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพก่อนก็ได้ http://bangkok.usembassy.gov/       แล้วเลือกคลิกไปยังลิงก์เว็บไซต์ใหม่ซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพ ชื่อเว็บไซต์  Visit the new J-1 visa หรือจะเลือกคลิกไปที่ http://j1visa.state.gov/?utm_source=cms&utm_medium=embassy&utm_campaign=launch โดยตรงเลยก็ได้  ภายในเว็บไซต์ใหม่ จะมีคำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับ J-1 และ J-2 visa รวมทั้งลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ F-1 และ M-1 ซึ่งเป็นวีซ่าของผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา แต่มีความแตกต่างในเรื่องประเภทของสถาบันการสอน หลังจากนั้นจะมีคำอธิบายว่าด้วย กลุ่มคนประเภทต่างๆ 14 ประเภทที่มีสิทธิ์ขอวีซ่า J-1 คือ Aupair Camp Counselor College and University Student Government Visitor Intern International Visitor Physician Professor and Research Scholar Secondary […]

เว็บไซต์ใหม่ของ J-1 visa Read More »