วีซ่า F-2 และ J-2 คืออะไร เรียนได้ไหม ทำงานได้ไหม

วีซ่า F-2 และ J-2 คืออะไร วีซ่าทั้งสองแบบนี้มีใครที่มีสิทธิ์ขอได้บ้าง ทำไมชื่อประเภทวีซ่าจึงคล้ายกับวีซ่า F-1 หรือ J-1 ทั้งวีซ่า F-2 และ J-2 จะมีโอกาสได้เรียนหนังสือและทำงานไหม บทความนี้จะอธิบายเรื่อง ความหมายของวีซ่า F-2 และ J-2 คำแนะนำในการวางแผนทางการเงินเมื่อต้องการนำครอบครัวไปอยู่ด้วยระหว่างเรียนหนังสือ สิทธิทางกฎหมายของผู้ถือวีซ่า F-2 และ J-2 ว่าด้วยเรื่องเรียนหนังสือ การทำงาน และการเดินทางท่องเที่ยว เวลาที่เหมาะสมในการยื่นเรื่องขอวีซ่าและเอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่า F-2 และ J-2 ความหมายของวีซ่า F-2 และ J-2 วีซ่า F-2 และ J-2 คืออะไร ขอทบทวนความหมายของวีซ่า F-1 และ วีซ่า J-1 ก่อน วีซ่าทั้งสองชนิดนี้คือ วีซ่าที่ได้รับอนุญาตให้ไปเรียนหนังสือหรือทำวิจัย  วีซ่า F-1 เป็นวีซ่านักเรียนที่มีผู้อุปการะหรือสปอนเซอร์เป็นพ่อแม่ของผู้ไปเรียนเอง ในขณะที่วีซ่า J-1 เป็นวีซ่านักเรียนเหมือนกันแต่ผู้อุปการะหรือสปอนเซอร์เป็นหน่วยงานที่ให้ทุนการศึกษา […]

วีซ่า F-2 และ J-2 คืออะไร เรียนได้ไหม ทำงานได้ไหม Read More »