การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3)

2. Optional Practical Training (OPT) นักศึกษาจะต้องติดต่ขอทำ OPT กับ INS ผ่านทาง International Student Office เพื่อขออนุมัติจาก INS เมื่อได้รับการอนุมัติ นักศึกษาสาย STEM จะมีเวลา 4 เดือนในการหางานทำ ส่วนสายอื่นๆที่ไม่ใช่ STEM จะมีเวลา 3 เดือนในการหางานทำ ถ้าหากไม่ได้รับการตอบรับเข้าทำงานภายใน 3  เดือน นักศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศไทย ระยะเวลาที่ได้รับการอนุมัติให้ทำงานตามระเบียบ OPT แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 2.1 นักศึกษาสาย STEM คือ นักศึกษาที่เรียนจบสาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ จะได้รับการอนุมัติให้ทำงานเพิ่มได้อีก 17 เดือนจากข้อกำหนดเดิม 12 เดือน รวมเป็น 29 เดือน  รายชื่อวิชาที่จัดว่าอยู่ในสาขา STEM ดูได้ที่ …

การทำงานในระหว่างเรียนอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ตอนที่ 3) Read More »