แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก แบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตราฐานเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนอกจาก TOEFL iBT, IELTS และ TOEIC แล้ว ยังมีแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรียกกันสั้นๆว่า PTE อีกหนึ่งทางเลือก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในการไปศึกษาต่อต่างประเทศ การสมัครงาน การยื่นขอวีซ่าถาวรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ PTE ย่อมาจาก Pearson Language Tests ได้ถูกออกแบบมาเพื่อประเมินความพร้อมของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่ต้องการไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ PTE ได้รับการรับรองจาก Graduate Management Admission Council ( GMAC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและดูแลการสอบ GMAT แบบทดสอบ PTE ประกอบด้วย PTE Academic เริ่มสอบครั้งแรกในปีค.ศ. 2009 ใช้ประเมินทักษะผู้สอบทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนในบริบทเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นวิชาการ นอกจากนี้ยังใช้วัดผลด้านความคล่องแคล่วในการพูด ไวยากรณ์ คำศัพท์ การเขียน การออกเสียง และการสะกดคำ โดยใช้ระยะเวลาในการสอบนาน 3 ชั่วโมง https://pearsonpte.com/fast-facts-pearson-test-english-academic-pte-academic/ PTE […]

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ PTE : อีกหนึ่งทางเลือก Read More »