แบบฟอร์ม DS-160 เพิ่มลูกเล่นใหม่โดยการมีคำแปลภาษาไทย

เป็นที่น่ายินดีสำหรับผู้ติดขัดภาษาอังกฤษเวลากรอกแบบฟอร์ม DS-160 สถานทูตสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงรูปโฉมใหม่ของเว็บไซต์แบบฟอร์ม DS-160  https://ceac.state.gov/genniv/ โดยมีคำแปลภาษาต่างๆให้เลือกถึง 23  ภาษา ได้แก่  English,  Arabic, Bangla, ChineseSimplified, ChineseTraditional, French, German, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Montenegrin (latin), Polish, Portugese, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Turkish, Urdu, Vietnamese ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในแบบฟอร์ม DS-160 ใหม่ ภายใต้หัวข้อ location จะมี Thailand, Bangkok กับ Thailand, Chiang Mai ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้านขวามือก่อนคลิก Start Application จะมี Tool Tip Help page เป็นการสาธิตด้วยการใช้ลูกศรชี้ไปที่ภาษาต่างๆ พร้อมทั้งให้ลูกศรชี้ไปที่โจทย์คำสั่งในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160   กล่าวคือ  เมื่อเอา mouse มาวางแต่ละบรรทัดจะปรากฏข้อความเป็นภาษาที่เราต้องการให้แปล นับว่าสะดวกสำหรับผู้มีข้อสงสัยว่าประโยคนี้หมายความว่าอะไร เขาต้องการให้เรากรอกข้อความว่าอะไร เป็นต้น ถ้าต้องการให้แปลข้อความเป็นภาษาไทยทั้งหน้า ให้เอา mouse ไปวางไว้ที่ข้อความภาษาอังกฤษ แล้วคลิกขวามือของ mouse เลือกแปลเป็นไทย จะได้ข้อความทั้งหน้าเป็นภาษาไทย แทนที่จะดูเป็นบางข้อความ ในหน้า Application …

แบบฟอร์ม DS-160 เพิ่มลูกเล่นใหม่โดยการมีคำแปลภาษาไทย Read More »