โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคช่วยเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

เมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมของปี 2554 การนัดสัมภาษณ์วีซ่าประเภทท่องเที่ยว (B-2) เข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มมีปัญหาในเรื่องการจองนัดสัมภาษณ์วีซ่า ที่ต้องรอนานเป็นสัปดาห์กว่าจะได้วันนัดสัมภาษณ์ บ้างต้องรอเกือบหนึ่งเดือน  ทั้งนี้ เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คิวนัดสัมภาษณ์มีความล่าช้าต้องรอนาน สันนิษฐานได้ว่า ช่วงระยะเวลาดังกล่าว เป็นช่วงที่นักศึกษาไทยจำนวนมาก เดินทางเข้าไปทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ประเทศไทย หลังจากนััน ในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไป นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในเทอม Fall ซึ่งจะเปิดเทอมการศึกษาประมาณเดือนสิงหาคม เริ่มทะยอยได้รับจดหมายตอบรับหรือ I-20 และเตรียมตัวขอนัดสัมมภาษณ์วีซ่ากันบ้างแล้ว ผู้ที่จะนัดสัมภาษณ์ประเภทท่องเที่ยว (B-2) จึงยังต้องรอคิววันนัดสัมภาษณ์ค่อนข้างนานอยู่อีก ทำให้มีบางคนที่เข้าอ่านไปในเว็บไซต์สถานทูตสหรัฐอเมริกา และเห็นคำว่า Apec Business Travel Card holders ว่าจะได้รับสิทธิพิเศษไม่ต้องนัดคิวสัมภาษณ์วีซ่า หลายคนจึงอยากรู้จักบัตร ABTC นี้คือ บัตรอะไร บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) เป็นบัตรที่ใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อธุรกิจ ระหว่างนักธุรกิจในกลุ่มสมาชิกเอเปค บัตร ABTC เปรียบเสมือนวีซ่าที่ใช้คู่กับหนังสือเดินทาง เพื่อเข้าไปในประเทศสมาชิกเอเปค แต่ในกรณีประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ถือบัตร ABTC ของไทยยังคงต้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน แต่เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติของสหรัฐอเมริกา จะได้รับความสะดวกในการเดินผ่านช่องทาง  […]

โครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคช่วยเร่งรัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา Read More »