มาทำความรู้จัก LSAC กันว่าคืออะไร

นักศึกษาที่สนใจไปศึกษาต่อวิชากฎหมายในสหรัฐอเมริกาหลายท่านที่ยังไม่รู้จัก ความหมายของคำว่า LSAC  บางท่านมีคำถามว่า ถ้าจะไปเรียนต่อปริญญาโทต้องสอบ LSAT ไหม จำเป็นต้องส่งใบสมัครผ่าน LSAC ไหม ฯลฯ เรามาทำความรู้จักกับคำว่า  LSAC กันว่า LSAC คืออะไร  LSAC  ย่อมาจากคำว่า The Law School Admission Council  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 (ค.ศ.1947) LSAC เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหน่วยงานที่จัดทำแบบทดสอบ LSAT สำหรับผู้ที่จะเข้าเรียนต่อ JD ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบ LSAT ประมาณ 150,000 คนจากศูนย์สอบทั่วโลก LSAT จะมีสอบปีละ 4 ครั้ง คือ ในเดือน กุมภาพันธ์ มิถุนายน ตุลาคม และธันวาคม (http://www.lsat.org/JD/LSAT/test-dates-deadlines.asp) JD คือปริญญาทางกฎหมายใบแรกของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเกรด 12 ยังไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีทางกฎหมายได้เลยทันที การรับสมัครเข้าเรียนต่อ JD ผู้สมัครจะต้องอยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งมาก่อน ดังนี้ […]

มาทำความรู้จัก LSAC กันว่าคืออะไร Read More »