โรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นประเทศที่มีการปกครองเป็นระบบสหพันธรัฐ แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 จังหวัด (Province) และ 3 เขตปกครอง (Territories) แต่ละจังหวัดในแคนาดามีความเป็นอิสระในการบริหารกิจการภายในของตัวเอง เนื่องจากสภาของจังหวัด (Province) มาจากการเลือกตั้ง และตั้งรัฐบาลมาบริหารงานของจังหวัด (Province) รับผิดชอบต่อสภาจังหวัด รวมทั้งมีรายได้ของตัวเอง ส่วนหน่วยปกครองท้องถิ่นของแคนาดาเกิดมาและอยู่ได้โดยกฎหมายของจังหวัด จํานวนหน่วยปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาล หรือหน่วยการปกครองท้องถิ่นประเภทอื่นในแต่ละจังหวัดจึงมีจํานวนไม่เท่ากัน และโครงสร้างของหน่วยปกครองท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆของแคนาดาก็ไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน https://mapcruzin.com/free-maps-canada/canada_pol_1999.pdf 10 จังหวัด (Province) ของแคนาดา ประกอบด้วย จังหวัดอัลเบอร์ตา (Alberta) มีเมืองเอดมอนตัน (Edmonton) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 4,262,635 คน จังหวัดบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) มีเมืองวิคตอเรีย (Victoria) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 5,000,879 คน จังหวัดมานิโตบา (Manitoba) มีเมืองวินนิเปก (Winnipeg) เป็นเมืองหลวงของจังหวัด มีประชากร 1,342,153 คน จังหวัดนิวบรุนสวิค (New […]

โรงเรียนรัฐบาลในประเทศแคนาดา Read More »