โรงเรียนภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา

ก่อนตัดสินใจไปศึกษาต่อด้านภาพยนตร์ควรสำรวจตนเองก่อนว่าชอบภาพยนตร์เพราะอะไร อยากเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ ผู้กำกับ ผู้เขียนบท นักวิจารณ์ หรือแค่ชอบเฉยๆ ผู้สนใจด้านภาพยนตร์นอกจากจะต้องมีความชอบในสาขาวิชานี้แล้ว ผู้สนใจที่จะไปเรียนต่อด้านนี้ควรมีทักษะใดติดตัวบ้าง ทักษะการเขียนกับทักษะการแสดงเป็นสองสิ่งที่ผู้เรียนควรมีหรือให้ความสำคัญ แม้จะมียังไม่มากในตัวผู้เรียน แต่ขอให้พร้อมที่จะเตรียมฝึกทักษะ 2 ด้านนี้ไว้บ้าง คือ รายชื่อสถาบัน Film School ในสหรัฐอเมริกาที่น่าสนใจ CTVA ที่ Dodge College จะมีหลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร คือ BFA in Animation and Visual Effects, BFA in Broadcast Journalism and Documentary, BFA in Creative Producing, BA in Film and Media Studies, BFA in Film and Television Production, BA […]

โรงเรียนภาพยนตร์ในสหรัฐอเมริกา Read More »