ไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา

ในสถานศึกษาบางแห่งจะมีที่ทำการไปรษณีย์อยู่ภายในสถานศึกษา หรืออาจจะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถจะไปรับบริการได้ ไปรษณีย์ในต่างประเทศจะทำงานตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00น.หรือ 18.00น.ในบางแห่ง ส่วนวันเสาร์ทำงานตั้งแต่เวลา 8.00-12.00น. อย่างไรก็ตาม ไปรษณีย์หลายแห่งเปิดบริการ  24 ชั่วโมงทั้ง 7 วัน ในการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆ พัสดุ สิ่งพิมพ์ เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะคิดราคาตามน้ำหนัก และประเภทของที่ส่งให้ เช่น จดหมาย หรือ พัสดุ ที่พักในหอพักของสถานศึกษาบางแห่ง อาจจะจัดตู้จดหมายไว้ให้แก่นักศึกษาด้วย แต่สำหรับผู้ที่พักนอกหอพักของสถานศึกษา ก็สามารถที่จะเช่าตู้รับจดหมายเฉพาะคนได้ โดยติดต่อขอเช่าได้จากเจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ เสียค่าเช่าเป็นรายปี หรือราย 3 ปี หรือ 6 เดือนก็ได้ ถ้านักศึกษาต้องการได้รับจดหมายระหว่างการเดินทางไปเมืองอื่นๆ นักศึกษาจะต้องใช้ที่อยู่ดังนี้ C/O General Delivery, Main Post Office ประจำเมืองที่เรากำลังจะเดินทางไปถึง เพื่อนักศึกษาจะได้เดินทางไปรับที่ไปรษณีย์แห่งนั้นด้วยตนเอง บริการไปรษณีย์มีหลายประเภท เช่น บริการส่งด่วนภายในประเทศได้รับในวันเดียว ได้แก่ Federal Express,  Post Office’s Express Mail […]

ไปรษณีย์ในสหรัฐอเมริกา Read More »