วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College

เมื่อรู้จักวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College กันบ้างแล้ว นักศึกษาบางท่านที่สนใจสมัครไปศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนอาจจะไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร วิธีการสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยชุมชน เมื่อผู้สมัครได้ใช้ปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่า จะเลือกสมัครวิทยาลัยชุมชนที่ใดบ้าง ปัจจัยต่างๆได้แก่ เรื่องวิชาที่ต้องการจะไปเรียนต่อ เงื่อนไขการสมัคร งบประมาณที่ทางบ้านไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานาน 4 ปีเพื่อให้ได้รับปริญญาตรี เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ อาทิ รัฐที่มีญาติอยู่หรือมีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ อากาศ การคมนาคม และ ฯลฯ ผู้สมัครจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่สนใจ โดยอาจจะเลือกกรอกฟอร์มใบสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมากรอกก็ตาม เตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในรูปของตราสารประเภทดราฟท์ หรือจะใช้วิธีการจ่ายเงินโดยหักจากบัตรเครดิต ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย คือ 1. Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายวิชาในแต่ละเทอมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งคะแนนสอบที่ต้องทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาควรแสดงผลสอบ TOEFL ประมาณ 61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน IELTS ประมาณ 6.0 เช่น เว็บไซต์ของ Foothill College http://www.foothill.edu/international/ad_english.php วิทยาลัยชุมชนบางแห่งมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติที่ค่อนข้างอะลุ้มอล่วยกับนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ […]

วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College Read More »