งานนิทรรศการ Access MBA วันที่ 25 เมษายน 2558

บริษัท Advent Group เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้บริการการจัดการการศึกษาในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คำปรึกษาเรื่องหลักสูตร การสมัคร. และงานนิทรรศการ Advent Group ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) โดยผู้ก่อตั้งและเป็น CEO ของบริษัทคือคุณ Christophe Coutat  Christophe เป็นชาวฝรั่งเศส จบปริญญาตรีด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนน์ และปริญญาโทด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยปารีส Advent Group ได้รับความไว้วางใจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมากกว่า  150 แห่งสมัครเป็นสมาชิก  นโยบายที่เป็นจุดเด่นของ Advent Group ตั้งแต่เริ่มการให้บริการการศึกษาคือเน้นการให้คำปรึกษาระหว่างผู้สมัครและผู้แทนสถานศึกษาแบบตัวต่อตัว (One-to-one) ในงานนิทรรศการการศึกษา Access Master Tour กำเนิดขึ้นในปีพ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) รูปแบบการจัดงานในกว่า  35 ประเทศทั่วโลกคือ การให้ผู้สมัครได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการการสมัครจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยตรง เพื่อให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และค้นพบมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครเอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาต่อในด้านการบริหารการจัดการ  การตลาด  การเงินและการธนาคาร  ธุรกิจระหว่าประทศ  ตลอดจนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีพ.ศ. 2558 Advent Group จะจัดให้มีงานนิทรรศการ […]

งานนิทรรศการ Access MBA วันที่ 25 เมษายน 2558 Read More »