ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม

ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม ในปัจจุบันแม้จะมีโรงเรียนนานาชาติจำนวนเกือบ 200 แห่งในประเทศไทย แต่จำนวนผู้ปกครองที่สนใจส่งลูกไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษามีเพิ่มขึ้นทุกปี ประเทศเป้าหมายมักจะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ และประเทศยอดนิยม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ผู้ปกครองที่ส่งลูกไปเรียนตั้งแต่ชั้นเล็กๆ มีความคาดหวังอยากที่จะให้ลูกใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเท่ากับคนชาตินั้นๆ เพื่อจะได้มีงานดีเงินเดือนดี นอกจากนี้ลูกจะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีความคิดความอ่านที่เป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบสูง และมีโอกาสได้เข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ผู้ปกครองหลายท่านตั้งคำถามว่า ” ค่าใช้จ่ายส่งลูกไปเรียนเมืองนอกตกปีละเท่าไร ” ถ้าเราค้นหาจากเว็บไซต์ของโรงเรียน ก็มักจะดูเฉพาะค่าเรียนเป็นหลักรวมทั้งค่ากินอยู่ เช่น ค่าอยู่โรงเรียนประจำ( Boarding )หรือ เป็นค่า Homestay ถ้าไม่มีหอพักนอนในโรงเรียน ในความเป็นจริงนอกเหนือจากค่าเรียนและค่าที่พักแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น คืออะไรบ้าง มีประโยชน์ที่ต้องทราบก่อนล่วงหน้าไหม ถ้าผู้ปกครองทราบก่อนล่วงหน้าได้ก็จะมีหลักในการวางแผนงบประมาณได้อย่างชัดเจนขึ้น  ในการที่จะเลือกประเทศและประเภทของโรงเรียนที่ต้องการส่งลูกไปเรียนต่อ ค่าใช้จ่ายเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็น ได้แก่ ค่าสมัครเรียน บางประเทศใช้ Application fee บางประเทศใช้ Registration fee หรือ Administration fee ปกติค่าสมัครเรียนจะจ่ายพร้อมกับการยื่นใบสมัครและเอกสารสมัครอื่นๆ ค่าสมัครเรียนของนักเรียนต่างชาติ […]

ค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อต่างประเทศระดับมัธยม Read More »