งานชุมนุมทางวิชาการและงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ APAIE 4-6 เมษายน 2012

งานชุมนุมวิชาการของ สมาคม APAIE หลายคนอาจคิดว่างานนี้ไม่น่าสนใจเพราะไม่ทราบว่า สมาคม APAIE คืออะไร ศาสตราจารย์ ดร. Doo Hee-Lee จาก Korea University เป็นผู้วางรากฐานสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้แทนมหาวิทยาลัยจำนวนสิบสามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) ก่อตั้งสมาคม APAIE ขึ้น ณ Korea  University ในกรุงโซลประเทศเกาหลี ผู้แทนทั้งสิบสามชาติประกอบด้วยผู้แทนจาก Griffith University (ประเทศออสเตรเลีย), Sun Yat-sen University(ไต้หวัน), Kasetsart University(ประเทศไทย), Waseda Universtiy(ประเทศญี่ปุ่น), Korea University(ประเทศเกาหลี), University of Philippine(Los Banos)(ประเทศฟิลิปปินส์), Brawijaya University(ประเทศอินโดนีเซีย), National University of Singapore (ประเทศสิงคโปร์), University of Hawaii-Manoa(ประเทศสหรัฐอเมริกา), University […]

งานชุมนุมทางวิชาการและงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศ APAIE 4-6 เมษายน 2012 Read More »