นิทรรศการ Study USA AEO Tour 16 มีนาคม 2556

The AEO Tour จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคมระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง Ball Room โรงแรมพลาซ่า แอทธินี  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ ในงานจะมีตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานทั้งหมด 13 แห่ง จากจำนวนทั้งหมด 15 แห่ง หมายเหตุ มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้เข้าร่วมในงานที่กรุงเทพมหานคร คือ Indiana University at South Bend (IN) และ Wichita State University (KS) รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานพร้อมเว็บไซต์และอีเมล์ มีดังนี้  คือ University Name Website Email/Fax 1.Academy of Art U.(CA) www.academyart.edu [email protected] 2.College of Southern Nevada (NV) […]

นิทรรศการ Study USA AEO Tour 16 มีนาคม 2556 Read More »