งานนิทรรศการศึกษาต่ออเมริกา AEO Tour กันยายน 2555

งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาของ AEO Tour ในรอบครึ่งปีหลังจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่ห้องบอลรูม โรงแรมพลาซ่า แอทธินี มีสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมงาน AEO Tour ทั้งหมดจำนวน 27 แห่ง โดยคณะของ AEO Tourจะเดินทางไปตามประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ก่อนมาจัดที่ประเทศไทยในวันที่ 22 กันยายน 2555 ตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง 27 แห่งคือ ชื่อสถานศึกษา เว็บไซต์ 1.Academy of Art University www.academyart.edu 2.Arkansas Tech University www.atu.edu/imsso 3.Colorado State University, Pueblo www.colostate-pueblo.edu 4.Creighton University www.admissions.creighton.edu 5.Eastern Connecticut State University […]

งานนิทรรศการศึกษาต่ออเมริกา AEO Tour กันยายน 2555 Read More »