American Education Expo March 5, 2011

International Student Network Inc. จะจัดให้มีงานนิทรรศการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2011 ที่โรงแรม Four Seasons เลขที่ 155 ถนนราชดำริ ระหว่างเวลา 18.00-20.00 น. งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก US Commercial Services และ Knowledge Plus ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตูเข้าชมงาน มีสถาบันเข้าร่วมงาน 23 แห่ง เป็น Community College 2 แห่ง และโรงเรียนภาษา 1 แห่ง ชื่อย่ออักษร 2 ตัวในวงเล็บ คือชื่อรัฐที่สถาบันเหล่านั้นตั้งอยู่ ผู้สนใจเข้าชมงานควรหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ให้ไว้ก่อนชมงาน เพราะมีเวลาเพียง 3 ชั่วโมงในตอนเย็น เพื่อผู้ชมงานจะได้ตรงไปยัง booth ของสถานศึกษาที่มีวิชาที่อยากไปศึกษาต่อ หรือ สถาบันแห่งนั้นมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับฐานะของผู้เป็น sponsor ไหม มีทุนการศึกษาให้ไหม หรือสถาบันนั้นๆมีวิธีการรับเข้าเรียนอย่างไร เช่น รับ […]

American Education Expo March 5, 2011 Read More »