อายุเยอะแล้ว จะมีผลทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าไหม

ขอ อนุญาตใช้คำถามอย่างที่น้องๆชอบถามกัน จริงๆแล้วอายุมากไม่ได้เป็นปัญหาที่จะทำให้เราไม่ผ่านวีซ่ากัน ขอเพียงเตรียมเอกสารและเตรียมตัวตอบคำถามให้ดี เพื่อทำให้กงสุลทราบว่าเรามีแผนการจะไปทำอะไรในสหรัฐอเมริกา และใครจะเป็นคนส่งเงินค่าใช้จ่ายไปให้เราใช้  คนส่งเงินมีอาชีพ มีรายได้แน่นอน  เคยมีประสบการณ์ให้คำแนะนำอยู่หลายครั้ง เรื่องผู้ขอวีซ่าอายุใกล้ 30 หรือ บางรายอายุเกิน 30 แต่ยังมีไฟ อยากไปเรียนต่อที่อเมริกา สิ่งแรกเราคงต้องคุยกันเรื่องประวัติการเรียนที่ผ่านมา ถ้าเรียนสำเร็จไม่มีปัญหาแน่นอน ถ้าเรียนไม่สำเร็จ ถือเป็นกรณีศึกษาค่อนข้างเสี่ยงมาก หลังจากเรียนจบมีงานทำหรือไม่  ถ้ามีงานทำไม่มีปัญหา ถ้าตกงานนาน หรือบางคนไม่ได้คิดหางานทำเป็นเวลานาน 1 ปีขึ้นไป สองเหตุหลังต้องมารื้อฟื้นกันว่าจริงๆแล้วเราเคยทำอะไรมาบ้าง บางคนเคยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษอยู่ระยะหนึ่ง บางคนทำงานแล้วไม่ชอบ ลาออก แต่ก็เคยทำงานที่เป็นฟรีแลนซ์มาบ้าง เหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องมานั่งคิดทบทวนและจดไว้ เพราะเราอาจลืมสิ่งที่เราเคยทำในอดีตไปแล้ว ด้วยคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย  ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเวลากงสุลถามถึง ช่วงที่ผ่านมาว่าเราทำอะไรบ้าง เราจะได้เรียบเรียงข้อมูลไว้ตอบคำถาม ขอเล่าเรื่อง 2 เรื่องที่เคยพบ จริงๆมีมากกว่า 2 เรื่องนะ

อายุเยอะแล้ว จะมีผลทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่าไหม Read More »