รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา

โดยทั่วไป ผู้ที่สนใจไปเรียนต่อทางด้านศิลปะมักจะนึกถึงเมืองในยุโรป เข่น โรม มิลาน ปารีส ลอนดอน หรือ นิวยอร์ค ในประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์คจะเป็นอันดับต้นๆที่มีปัจจัยหลายอย่างเเกื้อหนุนต่อการไปศึกษาต่อทางด้านศิลปะ เช่น รัฐนิวยอร์คเป็นรัฐหนึ่งใน13 รัฐที่ก่อตัวขึ้นมาในยุคสมัยอาณานิคม ร่องรอยประวัติศาสตร์ที่ฝังลึกในรัฐนิวยอร์กสามารถพบเห็นได้ทั้งในพิพิธภัณฑ์และในสถาปัตยกรรมอันเก่าแก รัฐนิวยอร์คเติบโตจากการเป็นเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญในยุคอาณานิคม 13 แห่ง เนื่องจากนิวยอร์คเป็นรัฐที่ตั้งอยู่ทางฝี่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกา ในข่วงศตวรรษที่ 19 นิวยอร์คจึงเป็นจุดเริ่มต้นของผู้อพยพชาวยุโรปที่ต้องการเข้าไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มจากคลื่นมหาชนชาวไอริชได้เดินทางไปที่ Castle Clinton ใน ฺBattery Park และต่อมาที่เกาะ Ellis ชาวยุโรปที่อพยพเข้าไปในตอนนั้นเป็นชาวยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ เทพีแห่งสันติภาพก็เกิดในช่วงนี้ และเทพีแห่งสันติภาพได้กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1913 ถึง 1974 รัฐนิวยอร์คยังเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกก็แทบจะว่าได้ https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_New_York_(state) เมืองนิวยอร์คมีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีพิพิธภัณฑ์มากกว่า 100 แห่ง มีสิ่งประดิษฐ์เป็นแสนชิ้นให้ได้ชมได้ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นช่วงยุตก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดสาธารณะเกือบ 100 แห่ง ทั้งนี้ยังไม่นับรวมห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งในรัฐนิวยอร์ค การเดินทางไปไหนมาไหนในรัฐนิวยอร์คสะดวกสบายด้วย Subway แม้เครือข่าย Subway จะอยู่ในบริเวณ New […]

รัฐ California แหล่งเรียนรู้ศิลปะในสหรัฐอเมริกา Read More »