นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2556

บริติชเคานซิล กรุงเทพมหานคร http://www.britishcouncil.or.th/events/uk-schools-and-colleges-fair-2013  จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ระหว่างเวลา 12.00-17.00 น. ในงานจะมีรายการสัมมนาหัวข้อต่างๆตามตารางเวลาต่อไปนี้ เวลา หัวข้อสัมมนา 11.00-11.50 น. เทคนิคการเลือกวิชาในการสอบ GCSE และ A-Level (Choosing the right subjects at GCSE and A level) 12.00-12.50 น. สัมมนาพิเศษการเลือกโรงเรียนประจำและการเตรียมตัวลูกก่อนเรียนโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักร (How to choose the right school for your child, what to look out for, what questions to ask and how to prepare […]

นิทรรศการศึกษาต่อโรงเรียนประจำและวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 2556 Read More »