ของที่ห้ามนำเข้าอเมริกา

ของที่ห้ามนำเข้าอเมริกา ผู้เดินทาง  หรือ นักศึกษาที่กำลังจะไปเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาหลายท่านสงสัยว่า มีสิ่งของประเภทใดบ้าง ที่นำเข้าไปในสหรัฐอเมริกาได้ และสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรนำติดตัวเดินทางเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ของทางการสหรัฐอเมริกาที่ควรเข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมคือ เว็บไซต์ของ Transportation Security Administration หรือ  https://www.tsa.gov/travel/security-screening/whatcanibring/all    และเว็บไซต์ของ  US Customs and Border Protection https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-items เนื่องจากทั้งสองเว็บไซต์ข้างต้นนี้เป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐบาลจึงเป็นคลังข้อมูลที่ดีที่สุด แต่ทั้งสองเว็บไซต์กำลังอยู่ในข่วงการรองบประมาณรัฐ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์ อาจจะทำให้การค้นข้อมูลของท่านมีการสะดุดบ้างเล็กน้อย ข้อควรระมัดระวังในการจัดกระเป๋า มีดังนี้คือ

ของที่ห้ามนำเข้าอเมริกา Read More »