ทุน Chevening ประจำปี 2022

รัฐบาลสหราชอาณาจักรกำลังประกาศเปิดรัสมัครสอบชิงทุน Chevening เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักรประจำปีการศึกษา 2022 ทุน Chevening เป็นทุนการศึกษาแบบเต็ม คือ นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนที่ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อระดับปริญญาโท ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าเดินทางโดยเครื่องบิน คุณสมบัติของผู้สอบชิงทุน หรือจะตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์สมัครสอบขิงทุนได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/apply/ คุณสมบัติของผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบชิงทุน Chevening โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องสิทธิ์ในการสมัครสอบชิงทุน Chevening ได้ที่เว็บไซต์ https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/ ระยะเวลาการรับสมัครสอบชิงทุน Chevening Copyright © 2010-2021 GoVisaEdu All rights reserved

ทุน Chevening ประจำปี 2022 Read More »