US Commercial Services ประกาศงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา

แผนกพาณิชย์ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยประชาสัมพันธ์ปฏิทินงานนิทรรศการการศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3 งานในเดือนพฤศจิกายน 2555 ดังนี้คือ 1. งานนิทรรศการการศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2555 ตามรายการดังนี้คือ วันเสาร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 13:00 น. – 17:00 น. ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเวลา 17:00 น. – 21:00 น. ที่ ห้องประชุมหอการค้า จังหวัดนครราชสีมา  […]

US Commercial Services ประกาศงานนิทรรศการการศึกษาต่อสหรัฐอเมริกา Read More »