Community College

หลักสูตรอื่นๆใน Community College

หลักสูตรทั่วไปที่ทุก Community College จะมีเปิดสอนคือ หลักสูตร College Transfer และหลักสูตร Career หรือ Professional Training นอกจากนี้ Community College ยังมีหลักสูตรเสริมพิเศษที่อาจจะไม่ได้มีเหมือนกันทุก Community College ได้แก่ หลักสูตร Adult Basic Education และหลักสูตร General Education Development (GED) หลักสูตรแรกเหมาะสำหรับผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษดีในระดับหนึ่งและต้องการเรียนปรับพื้นฐานวิชาการอ่าน การเขียน และคำนวณ ก่อนไปเข้าชั้นเรียนในวิทยาลัยชุมชน หรือ นำไปใช้ในการสมัครงาน ส่วนหลักสูตรหลังมีไว้ช่วยนักศึกษาที่ต้องการสอบเทียบ 5 วิชาคือ วิทยาศาสตร์ สังคม วรรณคดี คณิตศาสตร์ และการเขียน เพื่อนำไปใช้ในการสอบวัดผลว่า ได้ศึกษาจบเทียบเท่าหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว นักเรียนไทยที่ไปโครงการแลกเปลี่ยน 1 ปีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่ต้องการกลับมาเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยมีสองทางเลือก คือ ติดต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นโรงเรียนของเอกชนเพื่อเข้าเรียนต่อในชั้นเรียนถัดไป หรือทางเลือกที่สองคือ สมัครเข้าเรียนหลักสูตร GED ในวิทยาลัยชุมชนบางแห่งที่มีเปิดสอน ภายหลังจากที่ได้รับวุฒิ GED […]

หลักสูตรอื่นๆใน Community College Read More »

วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College

เมื่อรู้จักวิทยาลัยชุมชนหรือ Community College กันบ้างแล้ว นักศึกษาบางท่านที่สนใจสมัครไปศึกษาต่อในวิทยาลัยชุมชนอาจจะไม่ทราบว่า ควรจะเริ่มต้นอย่างไร วิธีการสมัครเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยชุมชน เมื่อผู้สมัครได้ใช้ปัจจัยต่างๆเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจว่า จะเลือกสมัครวิทยาลัยชุมชนที่ใดบ้าง ปัจจัยต่างๆได้แก่ เรื่องวิชาที่ต้องการจะไปเรียนต่อ เงื่อนไขการสมัคร งบประมาณที่ทางบ้านไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกานาน 4 ปีเพื่อให้ได้รับปริญญาตรี เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ อาทิ รัฐที่มีญาติอยู่หรือมีเพื่อนมีคนรู้จักอยู่ อากาศ การคมนาคม และ ฯลฯ ผู้สมัครจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัยที่สนใจ โดยอาจจะเลือกกรอกฟอร์มใบสมัครออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครออกมากรอกก็ตาม เตรียมจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครในรูปของตราสารประเภทดราฟท์ หรือจะใช้วิธีการจ่ายเงินโดยหักจากบัตรเครดิต ผู้สมัครยังต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติมอีกด้วย คือ 1. Transcript ที่แสดงผลการเรียนรายวิชาในแต่ละเทอมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 2. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ซึ่งคะแนนสอบที่ต้องทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของวิทยาลัยชุมชนนั้นๆในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าเรียน ส่วนใหญ่นักศึกษาควรแสดงผลสอบ TOEFL ประมาณ 61 คะแนนจากคะแนนเต็ม 120 คะแนน IELTS ประมาณ 6.0 เช่น เว็บไซต์ของ Foothill College http://www.foothill.edu/international/ad_english.php วิทยาลัยชุมชนบางแห่งมีเงื่อนไขการรับนักศึกษาต่างชาติที่ค่อนข้างอะลุ้มอล่วยกับนักศึกษาต่างชาติ กล่าวคือ

วิธีการสมัครและการโอนย้ายหน่วยกิตของ Community College Read More »

Community College คืออะไร

Community College หรือ อีกชื่อหนึ่งคือวิทยาลัยสองปี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ วิทยาลัยชุมชนของรัฐ (Public) กับ วิทยาลัยชุมชนของเอกชน (Private)  วิทยาลัยสองปีมักจะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีบทบาทในชุมชนโดยรอบ และจะมีค่าเล่าเรียนที่ถูกกว่าค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัย หลายท่านที่เคยเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรี อาจจะพบคำว่า Community College บ้าง Junior College บ้าง Two year College บ้าง ซึ่งก่อให้เกิดความสงสัยว่า คำศัพท์เหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ขอสรุปว่า คำศัพท์ทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วมีความหมายเดียวกัน ก่อนหน้าทศวรรษ 1970 (พ.ศ.2513) มักจะพบการใช้คำว่า Junior College มากกว่า Community College และคำว่า Two Year College มักใช้กับวิทยาลัยเอกชน หรือ Private Two Year Institution ขณะที่วิทยาลัยสองปีที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจะนิยมเรียกว่า Community College ต่อมาในปีค.ศ. 1992

Community College คืออะไร Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top