มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา

มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา จัดว่าเป็นเรื่องแรกที่นักเรียนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต้องเรียนรู้และต้องทำ ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้พลาดการต่อเครื่องบินเพื่อบินไปเมืองที่เป็นเป้าหมายในการเดินทาง หรือพลาดการไปทำแบบทดสอบ พลาดการนัดหมาย พลาดการประชุม และอื่นๆ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ใช้เวลาท้องถิ่นในแต่ละภาคแตกต่างกัน เราจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น การแบ่งเวลาหลักๆจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ Pacific time Mountain Time Central Time Eastern Time สหรัฐอเมริกากำหนดเวลาอ้างอิงตามแบบเวลามาตราฐานสากลเชิงพิกัด Coordinated Universal time (UTC) ซึ่งเป็นหน่วยเวลาอ้างอิงการหมุนเวลาของโลก โดยมีเครื่องหมาย + และเครื่องหมาย – ที่เทียบจากเวลามาตราฐานกรีนิช โดยใช้เส้นเมอริเดียนแรก หรือเส้นลองจิจูด 0° พาดผ่าน Royal Greenwich Observatory ที่เมือง Greenwich ในสหราชอาณาจักร ดังนั้นเวลาแบบ UTC กับ GMT จึงอาจใช้สลับกันได้ ความแตกต่างของ UTC และ GMT คือ GMT ใช้เป็น […]

มารู้จักเรื่องการปรับเวลาในสหรัฐอเมริกา Read More »