การจ่ายเงินค่าเล่าเรียนด้วยระบบ eCheck

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยจำนวนมากในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมให้นักศึกษาจ่ายค่าเล่าเรียนด้วย eCheck  หลายคนสงสัยว่า eCheck คืออะไร ความหมายของ eCheck ตามความหมายของ Investopedia คือ ” แบบฟอร์มการชำระเงินที่ทำผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อดำเนินงานเช่นเดียวกับการตรวจสอบเช็คที่อยู่ในรูปกระดาษธรรมดา เนื่องจากการตรวจสอบอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ทำให้ลดขั้นตอนในการดำเนินการลง และมีคุณสมบัติในการรักษาความปลอดภัยมากกว่าการตรวจสอบเช็คที่ใช้กระดาษมาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยของ eCheck หมายรวมถึงการตรวจสอบการเข้ารหัส cryptography, ลายเซ็นดิจิตอลและการเข้ารหัสลับชนิด Encryption eCheck นอกจากจะใช้ในการดำเนินการในโลกของธุรกิจประเภท e-Commerce แล้ว eCheck ยังใช้ในการชำระเงินได้เหมือนกับเช็คที่ทำด้วยกระดาษทุกประการ และใช้กฎหมายเดียวกันกับเช็คที่ทำด้วยกระดาษ ซึ่งกระทรวงการคลังสหรัฐใช้ eCheck ในการชำระเงินประเภทออนไลน์ (Ref: http://www.investopedia.com/terms/e/electroniccheck.asp#axzz1vhi6aLxq) สำหรับธนาคารพาณิชย์ประเทศไทย ยังไม่ได้นำระบบ eCheck แบบเดียวกับที่ใช้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ ดังนั้นหากนักศึกษาที่กำลังเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องการชำระเงินค่าเล่าเรียนด้วย eCheck จะต้องใช้บริการผ่านธนาคารในประเทศสหรัฐที่นักศึกษาได้เปิดบัญชีไว้ การใช้ eCheck ในประเทศสหรัฐอเมริกามิได้จำกัดอยู่ที่การจ่ายเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษา หาก eCheck ยังถูกนำไปใช้ในการชำระค่าสินค้า และค่าบริการต่างๆ อาทิ  ค่าเช่าบ้าน ค่าโทรศัพท์ ค่าประกันรถยนต์  และอื่นๆ ข้อดีของ eCheck และข้อเสียของ echeck ข้อดี ข้อเสีย 1.สะดวกในการทำธุรกรรมได้ […]

การจ่ายเงินค่าเล่าเรียนด้วยระบบ eCheck Read More »