นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556

บรรดาผู้จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์รายใหญ่ เช่น Hobsons http://www.hobsonsevents.com/ และ  CollegeWeekLive นั้น ดูเหมือนว่า CollegeWeekLive จะเพิ่มความถี่ในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เข้าชมงาน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์จึงมีประโยชน์ในด้านการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปชมงานนิทรรศการตามโรงแรมที่ทางเจ้าของงานจัดขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC, โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  และยังเลือกรับชมรับฟังได้ตามวันและเวลาที่นักศึกษาพร้อมและสะดวก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันมีบริการพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษาได้หลายรอบในวันเดียวกัน หากพลาดการเข้าชมวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นเข้ามาให้บริการด้านข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ในบางโอกาสมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนยากไม่ได้แวะมาจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศไทย แต่กลับมาพบกับนักศึกษาได้โดยไม่ยากในงานนิทรรศการแบบออนไลน์นี้ ดังนั้นหน่วยงานหลายแห่งจึงพยามยามคิดจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบออนไลน์ในธีมต่างๆกันออกไปเพิ่มมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์ MBA.com จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ GMATCH ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.mba.com/gmatch ในวันที่ 10-11  กันยายน 2556  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  CollegeWeekLive ก็จะจัดนิทรรศการออนไลน์ในธีม Internation Universities Day   http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/International-Universities-Day ผู้สนใจสามารถชมสองรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตีะ (PC) รายการนิทรรศการออนไลน์ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี 2556 มีดังนี้คือ 1.  ระหว่างวันที่ […]

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556 Read More »