งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2558

หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยจะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 11.00-17.00น. ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 7   โรงแรมเวสทินแกรนด์สุขุมวิท ผู้สนใจเข้าชมงานสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าถึงสถานีอโศกได้ ภายในงาน ผู้ปกครอง นักเรียนและนักศึกษามีโอกาสได้พบปะพูดคุยโดยตรงกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย และโรงเรียนภาษาจำนวน 45 แห่ง ระดับมัธยมศึกษา มีอาทิ ACG,  Bethlehem College, Hamilton Boys High School, Mount Maunganui College, Scots College ฯลฯ ระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย มีอาทิ Eastern Institute of Technology, Lincoln University, Massey University ฯลฯ ระดับโรงเรียนภาษา มีอาทิ The University of Auckland  English Language Academy, …

งานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2558 Read More »