นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561 Education New Zealand และ สถานทูตนิวซีแลนด์จะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 (2018) ที่โรงแรมเชอราตัน แกรนด์สุขุมวิท ระหว่างเวลา 11.00-17.00 น. ภายในงานนิทรรศการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ มีสถาบันที่เข้าร่วมงานจำนวน 48 แห่ง เพื่อประกอบความเข้าใจในเรื่องที่ตั้งของสถาบันตามเมืองต่างๆในนิวซีแลนด์ โปรดดูที่ตั้งของเมืองสำคัญๆจากแผนที่ประกอบ https://www.studyinnewzealand.govt.nz/th/live-work/explore-nz/ หรือแผนที่แสดงชื่อเรียกตามภูมิภาคต่างๆของประเทศนิวซีแลนด์ รายชื่อ 48 สถาบันแบ่งแยกตามประเภทของสถาบันได้ดังนี้ คือ A. โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 33 แห่ง ได้แก่ ACG Education โรงเรียนในเครือ ACG มีทั้งหมด 7 แห่ง https://www.acgedu.com/our-offerings/acg-schools/schools-list/ และมีวิทยาลัยทางวิชาชีพที่เปิดสอนหลักสูตรต่างๆอีก 13 แห่ง https://www.acgedu.com/our-offerings/new-education-group/ Albany Junior High School ตั้งอยู่ที่เมือง Auckland รับนักเรียน Year 7-Year10 […]

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศนิวซีแลนด์ประจำปี 2561 Read More »