EducationUSA Fairs 2012

หน่วยงาน EducationUSA ในประเทศไทยภายใต้การสนับสนุนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะจัดให้มีงานนิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาที่กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ โรงแรม Grand Centre Point @ Terminal 21 ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. และที่จังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 ณ โรงแรม Le Meridian ระหว่างเวลา 13.30-19.00 น.ผู้สนใจเข้าชมงานดังกล่าวสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://bangkok.usembassy.gov/educationusa_fairs2012.html ลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์     http://edusathaifair.eventbrite.com/ หรือที   https://www.eventbrite.com/register?orderid=76774156569&ebtv=C&eid=3077285243&client_token=2aadc8f0a28c47178beedfd3ce66e14bเวลา 13.30-17.30 น. บรรยายเรื่องทุนการศึกษาต่างๆ อาทิ ทุนฟุลไบร์ท, ทุนรัฐบาลกพ.; ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแบบทดสอบมาตราฐานต่างๆอาทิ TOEFL,GRE,GMAT และ SAT; บรรยายเรื่องการขอวีซ่า; และเสวนาประสบการณ์การศึกษาจากนักศึกษาที่เคยเดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เวลา 17.30-19.00 น. พบกับผู้แทนมหาวิทยาลัยจำนวน 18 แห่ง  ซึ่งประกอบด้วย University […]

EducationUSA Fairs 2012 Read More »