EducationUSA เปิดอบรมความรู้ออนไลน์เรื่องการขอวีซ่านักเรียน

ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวีซ่านักเรียนให้กับนักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกจำนวน 781,719 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่ผ่านวีซ่า ดังนั้นในโอกาสที่ที่ใกล้จะถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นการเปิดภาคเรียนภาคแรกของปีที่กำลังใกล้จะมาถึง และมีสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศสหรัฐเริ่มทะยอยแจ้งผลการพิจารณารับเข้าศึกษากันบ้างแล้ว  ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ออนไลน์เรื่องการขอวีซ่านักเรียนขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมและเมษายนนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและซักถามในการบรรยายสดดังกล่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าฟังได้ที่เว็บไซต์ EducationUSA     http://www.educationusa.info/edusa_connects/    สำหรับรายละเอียดวันและหัวข้อการบรรยายติดตามได้ที่    https://edusaconnects.adobeconnect.com/system/content/folder/listing?date=2012-03-13T14%3A15%3A35.817%2B00%3A00&sco-id=1238074207&set-lang=en อนึ่ง สำหรับวันเวลาการบรรยายและการลงทะเบียนเข้ารับฟัง กำหนดเวลาการบรรยายสดตามเวลาในมลรัฐ Washington DC ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการรับฟังการบรรยาย โปรดศึกษาเวลาเปรียบเทียบในประเทศไทยกับเวลาในมลรัฐวอชิงตันดีซีจากเว็บไซต์  http://www.timeanddate.com/worldclock/ Copyright © 2010-2012 GoVisa All rights reserved

EducationUSA เปิดอบรมความรู้ออนไลน์เรื่องการขอวีซ่านักเรียน Read More »