การนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน

การนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน ระหว่างปลายเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม 2553 การนัดสัมภาษณ์วีซ่าเพื่อเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา อาจสร้างความกังวลใจให้กับหลายๆคนได้ ด้วยสาเหตุต่างๆนานา เช่น คิวการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ยังไม่เปิดให้จอง  หรือ ได้วันนัดสัมภาษณ์เลยวันเปิดเรียนไปแล้ว หรือไม่มีคิวนัดสัมภาษณ์วีซ่าเหลือให้จองเลย เป็นต้น ผู้ขอวีซ่าสามารถแก้ไขป้ญหาได้ดังนี้  คือ 1. ให้จองวันนัดสอบสัมภาษณ์ ตามวันที่ที่มีปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์การนัดหมาย และ ยืนยันวันนัดสอบสัมภาษณ์เร็วที่สุดที่ทางสถานทูตเปิดให้จองไปก่อน 2.ในเว็บไซต์สถานทูตอเมริกาประจำกรุงเทพ     https://th.usembassy.gov/visas/nonimmigrant-visas/ ภายใต้หัวข้อ”วีซ่า” สำหรับวีซ่าชั่วคราวเฉพาะหน้าเว็บไซต์ของสถานทูตที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จึงจะมีหัวข้อ Guidance  อยู่ที่มุมล่างด้านขวาของหน้าเว็บไซต์ว่า How to request an expedited interview :  https://th.usembassy.gov/th/visas-th/

การนัดสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน Read More »