ทุน Endeavour 2018 ของรัฐบาลออสเตรเลีย

รัฐบาลอออสเตรเลียเปิดรับสมัครผู้สนใจสอบชิงทุน Endeavour ประจำปี 2561 (2018) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2560 เวลา 23.59 น.  https://www.youtube.com/watch?v=q-lT0UKevA0 ทุนจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ คือ 1. ทุน Endeavour Postgraduate Scholarship เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2 ปี หรือปริญญาเอก 4 ปี แล้วแต่สาขาวิชาที่เลือกเรียน โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าเล่าเรียนประมาณ 15,000 ออสเตรเลียนดอลลาร์ต่อเทอม หรือปริญญาโทสูงสุดประมาณ 140,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ ปริญญาเอกสูงสุดประมาณ 272,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ 2. ทุน Endeavour Research Fellowship เป็นทุนไปทำวิจัยระยะสั้นประมาณ 4-6 เดือน เงินทุนสนับสนุนสูงถึง 24,500 ออสเตรเลียนดอลลาร์ 3. ทุน Vocational Education […]

ทุน Endeavour 2018 ของรัฐบาลออสเตรเลีย Read More »