คำถามที่ถามบ่อยๆเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160

ในการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลายท่านที่เกิดคำถามในการกรอก นับตั้งแต่ปัญหาในการเข้าหน้าเว็บไซต์การกรอกแบบฟอร์มวีซ่า DS-160 การ SAVE ข้อมูลโดยที่ยังกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ผู้ประสบปัญหาหรือเพิ่งกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เข้าไปอ่านหัวข้อ FAQS ในหน้าเว็บไซต์  https://ceac.state.gov/GENNIV/Default.aspx มี 2 คำถามที่น่าสนใจคือ การแก้ไขคำตอบในแบบฟอร์มวีซ่าหลังจากยื่นแบบฟอร์ม DS-160 ไปแล้วแต่ถูกปฏิเสธ สถานทูตสหรัฐอเมริกาอนุญาตให้ 1. ผู้ยื่ขอวีซ่าหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์การกรอกฟอร์ม DS-160 คลิก Retieve ใส่ Application ID และแก้ไขแบบฟอร์มวีซ่าได้ 2. ผู้ยืนขอวีซ่าหลังวันที่ 1 เมษายน 2010 แต่ก่อนหน้าวันที่ 1 พฤศจิกายน 2010 สามารถใส่หมายเลข Barcode หรือ Confirmation Number ในช่อง Application ID เพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม หรือเพื่อแก้ไขคำตอบที่ต้องการกรอกในแบบฟอร์ม DS-160 ได้ กรณีกรอกแบบฟอร์ม […]

คำถามที่ถามบ่อยๆเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 Read More »