หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ

หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ ผู้ปกครองที่สนใจส่งลูกไปศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจ ความแตกต่างของความหลากหลายวิชาในหลักสูตรที่เรียกว่า Pre-GCSE,  GCSE และ GCE A Level  หรือ  Sixth Form ว่าเป็นอย่างไร เทียบเท่ากับหลักสูตรของไทยในช่วงอายุหรือชั้นเรียนอะไร ขอแนะนำทีละหลักสูตรดังนี้คือ หลักสูตร  Pre-GCSE หรือ Year 9 เทียบได้กับชั้นเรียน ม.3 ในประเทศไทย หลักสูตร  GCSE ( General Certificate of Secondary  Education) เริ่มเรียนเมื่อเด็กอายุ 14 ปี หลักสูตรจะมีเนื้อหา 2 ปี เท่ากับเด็กในช่วงอายุ 14-16 ปี จะเรียน GCSE  2 ปี ประเทศไทยก็จะตรงกับช่วงชั้นเรียน ม.4- ม.5 หลักสูตร  GCE A Level หรือ Sixth Form หรือ Year 12-13 ประมาณช่วงเด็กอายุ 16-17 ปี […]

หลักสูตรมัธยมศึกษาแบบอังกฤษ Read More »