Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร

Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร Oxbridge  คำๆนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย Oxford และ Cambridge อย่างไร Oxbridge เกิดจากการผสมคำหรือหน่วยคำ หรือเสียงของคำหรือเสียงของหน่วยคำให้เกิดเป็นคำใหม่ที่ภาษาอังกฤษเรียกวิธีการนี้ว่า Portmanteau ดังนั้น คำว่า Oxbridge จึงเป็นการรวมคำแรกของมหาวิทยาลัย Oxford และคำสุดท้ายของมหาวิทยาลัย Cambridge เข้าด้วยกันให้เกิดเป็นคำใหม่คือ Oxbridge   Oxbridge@มหาวิทยาลัย Oxford: https://www.youtube.com/watch?v=n9EUqIoBJXA Oxbridge@มหาวิทยาลัย Cambridge: https://www.youtube.com/watch?v=G2yig0ogpyc ใครเป็นผู้คิดคำว่า Oxbridge เป็นคนแรก สันนิษฐานว่า ได้มาจากนวนิยายเรื่อง The History of Pendennis ของ William Thackeray แต่งในปี 1850 บางคนอาจไม่รู้จัก William Thackeray  แต่ถ้าพูดถึงนิยายเรื่อง Vanity Fair หลายคนคงร้องอ๋อ นิยายเรื่อง The History of Pendennis […]

Oxbridge แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างไร Read More »