Hobsons Virtual Student Fairs

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556

บรรดาผู้จัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์รายใหญ่ เช่น Hobsons http://www.hobsonsevents.com/ และ  CollegeWeekLive นั้น ดูเหมือนว่า CollegeWeekLive จะเพิ่มความถี่ในการจัดนิทรรศการออนไลน์ให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านๆมา เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เข้าชมงานนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบไร้พรมแดน ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่และเวลาของผู้เข้าชมงาน และยังเป็นการพบปะกันระหว่างนักศึกษากับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยโดยตรง นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์จึงมีประโยชน์ในด้านการเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปชมงานนิทรรศการตามโรงแรมที่ทางเจ้าของงานจัดขึ้น นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกเข้าชมงานนิทรรศการได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะหรือ PC, โน๊ตบุ๊ค และโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  และยังเลือกรับชมรับฟังได้ตามวันและเวลาที่นักศึกษาพร้อมและสะดวก บ่อยครั้งที่มหาวิทยาลัยชื่อเดียวกันมีบริการพูดคุยออนไลน์กับนักศึกษาได้หลายรอบในวันเดียวกัน หากพลาดการเข้าชมวันนี้ อีกไม่กี่วันก็จะมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนั้นเข้ามาให้บริการด้านข้อมูลซ้ำอีกครั้ง ในบางโอกาสมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ มีเกณฑ์การรับเข้าเรียนยากไม่ได้แวะมาจัดงานนิทรรศการศึกษาต่อที่ประเทศไทย แต่กลับมาพบกับนักศึกษาได้โดยไม่ยากในงานนิทรรศการแบบออนไลน์นี้ ดังนั้นหน่วยงานหลายแห่งจึงพยามยามคิดจัดนิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศแบบออนไลน์ในธีมต่างๆกันออกไปเพิ่มมากขึ้น  เช่น เว็บไซต์ MBA.com จะจัดงานนิทรรศการออนไลน์ GMATCH ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่เว็บไซต์  http://www.mba.com/gmatch ในวันที่ 10-11  กันยายน 2556  ในวันที่ 10 กันยายน 2556  CollegeWeekLive ก็จะจัดนิทรรศการออนไลน์ในธีม Internation Universities Day   http://www.collegeweeklive.com/en_CA/Guest/International-Universities-Day ผู้สนใจสามารถชมสองรายการในเวลาเดียวกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือ, โน๊ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโตีะ (PC) รายการนิทรรศการออนไลน์ตลอด 4 เดือนสุดท้ายของปี 2556 มีดังนี้คือ 1.  ระหว่างวันที่ […]

นิทรรศการการศึกษาต่อต่างประเทศออนไลน์ 2556 Read More »

งานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556

รวบรวมรายชื่องานนิทรรศการการศึกษาต่อในต่างประเทศที่จะจัดกันให้มีขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2556  นี้ รุปแบบการจัดงานนิทรรศการจะมีจัดอยู่ 2 ประเภทคือ งานนิทรรศการที่มีมหาวิทยาลัยมาออกบูธ ตามโรงแรมต่างๆในกรุงเทพมหานคร งานนิทรรศการออนไลน์  ในบางงานนิทรรศการจะมีรางวัลให้ผู้ลงทะเบียนเข้าชมงานก่อนอีกด้วย งานที่ให้รางวัลได้น่าสนใจคงจะเป็นงานของ ACCESS  MBA คือ ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับเพื่อไปชม B-School ชื่อดัง ทั้งนี้ในเว็บไซต์ไม่ได้ระบุชื่อ B-school ที่จะพาไปชมงาน อนึ่ง รายชื่อบูธมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมในงาน ACCESS MBA หรือ ACCESS Master  ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้น น่าจะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยที่ทำเป็นตัวนูนวางไว้ ณ ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์ดังกล่าว งานนิทรรศการออนไลน์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปชมงานที่มีการจัดตั้งเป็นบูธตามโรงแรมต่างๆ  เพราะนอกจากจะรับชมงานผ่านผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แล้ว ผู้สนใจชมงานยังสามารถรับชมงานนิทรรศการผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตประเภทต่างๆได้อีกด้วย  นอกจากนี้รายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมในงานนิทรรศการออนไลน์จะมีหลากหลายประเภท, รายการ video chat รวมทั้งตอบคำถามกับผู้ที่ปฏิบัติงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในรายการ หากสนใจสมัครเป็นสมาชิกของ CollegeWeekLive หรือ Hobsons Virtual Fair เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเทางอีเมล์หรือทางเฟซบุ๊คว่า จะมีงานนิทรรศการประเภทใดบ้างในครั้งต่อๆไป ส่วนใหญ่งานนิทรรศการออนไลน์จะมีจัดทุกอาทิตย์ทุกเดือน โดยมีธีมหรือหัวข้อในการจัดแตกต่างกันไป

งานนิทรรศการเรียนต่อต่างประเทศเดือนมีนาคม 2556 Read More »

นิทรรศการ Hobsons Virtual Fair มีนาคม 2556

นิทรรศการการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์จัดโดยบริษัท Hobsons Virtual Student Fairs  วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 14.00-20.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย ดังเว็บไซต์  http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData= มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งในรัดับปริญญาตรี ปริญญาโท และหลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน 62 แห่งจาก 24 มลรัฐ เข้าร่วมในงานดังต่อไปนี้คือ State University Level 1.Arizona A merican English & Culture Program, Arizona State University UG,G Arizona State University G 2. California Alliant International University UG,G California State University/Northridge G Claremont Graduate University UG,G University

นิทรรศการ Hobsons Virtual Fair มีนาคม 2556 Read More »

ชมนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ 15 กันยายน 2555

บริษัท Hobsons Virtual Student Fairs (VFS) ได้จัดรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีโอกาสพบปะตัวแทนมหาวิทยาลัยใน 27 รัฐ และสนทนาสดผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ VFS ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจงานนิทรรศการดังกล่าวสามารถเข้าไปลงทะเบียนชม’งานตามวันและเวลาจัดงานได้ที่   http://www.hobsonsevents.com/ สำหรับประเทศไทย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเยี่ยมชมบูธของสถานศึกษาต่างๆที่เข้าร่วมงาน สนทนา videochat กับอาจารย์และนักศึกษาปัจจุบันของสถานศึกษาแห่งนั้น ดู video webcast ของนักศึกษาปัจจุบัน  และชิงทุนการศึกษาจำนวน 3000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้ปกครองและนักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ” CLICK HERE TO REGISTER” ที่เว็บไซต์   http://www.hobsonsevents.com/new-asia?AffiliateKey=13982&AffiliateData=        งานจะเริ่มวันเสาร์ที่ 15 กันยายน ระหว่างเวลา 13.00-19.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย นักศึกษาสามารถเข้าไปคลิกหารายชื่อมหาวิทยาลัยได้จากภาพในแผนที่ หรือจะศึกษาจากราบชื่อที่ได้รวบรวมไว้ดังต่อไปนี้คือ State College/University Level 1.Washington Highline Community College UG 2.Oregon Willamette University

ชมนิทรรศการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกาออนไลน์ 15 กันยายน 2555 Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top